Barang Dahar Sacukupna

Rosululloh SAW parantos ngadawuh:

(عن المقدام بن معدي كرب اَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: مَا مَلاَءَ اَدَمِيُّ وِعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ, بِحَسْبِ ابْنِ اَدَمَ لُقَيْمَةٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَاِنْ كَانَ لاَمحَاَلةَ فَاعِلًا فَثُلُثٌ لِطَعَامِه وثُلُثٌ لِشَرَا بِه وثُلُثٌ لِنَفَسِهِ   (رواه الترمذى وابن حبان

“Jalma henteu minuhan kana hiji wadah anu leuwih goreng tibatan beuteungna, cukup pikeun jalma sababaraha huap leutik, anu matak ngajegkeun kana tonggongna, lamun teu sanggup migawe eta, maka sapertilu peujit jadikeun pikeun wadah dahareun, sapertiluna deui jang wadah inuman, nu sapertilu deui kosongkeun jang ruang nafas.”

Ieu hadits ngajelaskeun kamanfa’atan dina nyaeutikeun barang dahar, oge nyacad kana seubeuhna barang dahar, sabab dina seubeuhna barang dahar, aya sababaraha panca bahaya anu kena kana awak manusa, jeung bahaya pikeun kahirupan agama.

Syeikh Zaenuddin almalebary dina kitab kifayatul atqiya nyaurkeun “aya genep panca bahaya nu ditimbulkeun tina gara-gara seubeuh barang dahar:

1. Matak beurat awak.

2. Matak teuas hate.

3. Matak leungit kacerdasan.

4. Lemah awak pikeun ngalakukeun ibadah jeung nyuprih elmu.

5. Matak loba sare.

6. Matak nguatan kana syahwat jeung ngabantu balad tentara setan”.

Manusa Anu Dijaga Ku Alloh

Rasa sieun jeung rasa tugenah anu setiap manusa nolak dina eta rasa, sabab karasa tina eta rasa jadi kasiksa, sanajan dibarengan ku sagala aya, sabalikna dina eta rasa anu diteangan ku manusa sabab dirina bakal betah sanajan teu dibarengan sagala aya, Alloh bakal maparinkeun manusa didunia jauh tina rasa nalangsa jeung rasa hariwang pikeun anu sagala boga atawa anu sagala teu boga, boh budak atawa kolot teu ningali anu pinter atawa anu bodo sabab memang materi dunia teu mutlak mere rasa katenangan. Nyaeta jalma anu iman ka Alloh tur patuh kana sagala parentah katut anu dilarang ku Alloh.

riyadhoh malam kemis KH. Khoeruman Azam

Modal Amal Ditampi Dipayuneun Allah

Petunjuk ti Kanjeng Rosululloh saw, anu eusina supaya amal lulus di tampi ku Gusti Allah aya 8:

1. Ulah sok daek ngupat batur (ngomongkeun kagorengan batur)

2. Motifna ulah hayang embel-embel dunia

3. Ulah takabur

4. Ulah uzub ku amal

5. Ulah hasud

6. Kudu asih kamanusa

7. Ulam sum’ah (hayang kamashur tukang amal)

8. Kudu karena Allah, ulah karena makhluk. Ngarasa butuh ku Allah lain ku mahkluk.

riyadoh malam kamis Kh.Abdul Aziz Affandy

Cacad Iman Hasil Suudzon Ka Pangeran.

Alloh maparin kahirupan anu tentrem di dunya jeung akherat, pikeun jalma anu boga kasieun ku siksa Alloh jeung anu salawasna nyiapkeun diri pikeun ngabela agama Alloh. Bukti manusa sieun ku Alloh, dicoba ngalangkungan di engkekeun ijabah tina anu akur jeung pamentana. Kusabab kitu, perhatikeun diri disaat harepan teu daek datang, kahayang can bae bukti.

riyadloh malem kemis, KH. Abdul Aziz Affandy

Bungah, Susah Bisa Nimbulkeun To'at, Maksiat

Dua hal anu bisa nimbulkeun kana to'at atawa maksiat :

1. Kabungah

2. Kasusah

Lahir toat dimana bungah jeung susah terukur. Lahirna maksiat dimana bungah jeung susah henteu terukur. Proses kabungah jeung kasusah tos ditangtukeun samemeh urang can diayakeun. Atuh penting urang ngarti dina nalika barobah bungah jeung susah lain dina saat anu tepat menurut diri sorangan.