Blog - Riyadoh Miftahul Huda

Posma 2010

Ciri jalma anu hatena maot

Ciri jalma anu hatena maot, dirina tara hanjakal dimana waktu anu geus karandapan henteu di pake ngalakukeun parentah Alloh, jeung hatena henteu nalangsa ku pedah waktu anu geus karandapan di pake salah (larangan Alloh).

Penjelasan: Urang di parentah pikeun ngarubah dzohir tina sikap anu goreng kana sikap anu sae, anapon ari perubahan urang dina segi bathin etamah bagian Alloh, lakukeun perubahan dina momen ayeuna saacan catatan amal urang ditutup pikeun disetorkeun ka Anjeun-Na. Teu kudu ngarubah pikir jeung rasa asal bener sholat jeung ruku sujudna eta sah, sanajan pikir can bisa alus. Ukuraneun ayeuna tes diagnosa diri naha aya dina hate anu hirup atawa dina hate anu maot?

Mudah-mudahan urang sadayana aya sareng rengrengan jalmi anu kenging kersana Alloh dina kasaean, sareng aya dina hate anu hirup anu senantiasa aya dina rasa ka Anjeun-Na.


Penceramah: KH. Abdul Aziz Affandy

© Pesantren Miftahul Huda 2015. All Rights Reserved.
Manonjaya - Kab. Tasikmalaya