riyadhoh malem kemis KH. Abdul Aziz Affandy

Dibebaskeun Kasulitan, Dijaga Jadi Jalma Anu Kuat

DIBEBASKEUN KASULITAN, DIJAGA JADI JALMA ANU KUAT

Dua perkara anu bakal dipaparinkeun ku Allah ka manusa:

1. Dibebaskeun tina kesulitan masalah anu di jalani ku eta manusa.

2. Dipaparin tempat anu bener lain anu salah.

Saha anu bakal narima kana eta paparin Allah, nyaeta jalma anu taat jeung patuh kana parentah, larangan Allah. Kusabab kitu sing jadi perhatian jang diri, supaya ulah aya parentah anu te kapigawe sok komo nu dilarang kalakonan.

PENJELASAN

Dina al-Quran surat al-Maidah ayat 16

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Dua perkara

1. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ

Jaminan ti Allah bahwa bakal kaluar tina masalah anu dihadapi. Bakal mampu menyelesaikan problematika anu terjadi.

Lamun jujur ti barang inget nepika ayeuna, terlalu jauh atuh, sabulan anu keur karandapan nepika ayeuna. Betapa berat, betapa sulit, ingi keluar di jalan anu tepat tina problem anu ngahimpit ka urang. Dimana urang memahami bahwa problematika hidup adalah bagian fungsi manusa dihirupkeun, sakumaha pidawuh Allah dina surat al-Mulk: 2

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

Bahwa antara masalah anu terjadi menempa kehidupan urang itu adalah rangkaian uji coba ti Allah. Lalu jawabana hanya satu, أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا Adalah jawaban yang tepat versi Allah, lain tepat versi manusa.

Kendala, masalah hirup Setiap manusa dengan manusa anu sejen tentu bakal berbeda. Aya seratus manusa, aya seratus masalah anu berbeda. Aya sajuta manusa, aya sajuta masalah anu berbeda. besar kecil masalah, ketika dihadapkan dalam mata pandangan urang. Tapi ketika masalah dihadapi ku urang, tidak ada masalah anu kecil.

Ketika apal panyakit tuberkulosis, diabetes, jantung koroner berbahaya, tapi undak usukna penyakit ketika urang ningali review (ulasan) eta panyakit. Sakumaha bahayana virus hiv jeung jantung, tapi cenang anu karasa dina tuur itu lewih karasa tibatan virus hiv anu aya di batur.

Problematika setiap ada seratus orang yang punya masalah, maka satu persatuna menjadi masalah terberat ketika dihadapi ku urang. Jawabannya ngan hiji nyaeta لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا bukan jawaban tepat versi manusa, tapi kita harus menjawab tepat dihadapan Allah, betapa sulit.

Cacak-cacak hayang bener, cek jelema ogenan geus hese, sok komo hayang bener cek Allah, sulit. Tapi Allah tidak mengatakan sulit

“jalan keluar akan selalu diberikan oleh Allah bagi siapapun manusa”(Q.S.al-Maidah:16)

Bahkan lamun manusa sudah biasa dalam masalah, masalah itu adalah indah. Dalam bahasa lain tidak ada tantangan lamun tiada masalah.

2. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Bahwa Allahpun akan memberikan jaminan konstan dan istiqomah.

Moal luntur kahujanan, moal gedag ka anginan, maol linu kalinian, moal owah gingsir. Dibentur dengan kekerasan apapun, dicabik-cabik dengan ketajaman apapun, dialung boyongkeun kumaha bae bakal dijaga, diaping ku Allah. Imana, laku lampahna bakal tetep salamet. Jaminan ti Allah nomor kadua bahwa kami arek mikeun ka manusa nyaeta petunjuk bahwa manehanana bakal jadi manusa anu kuat. Dibere bahagia, nalangsa, lewih, kurang tematak jadi dosa. Seperti emas berlian dina etalasi tetep emas, nancep dina letak oge tetep emas, anu memiliki nilai kadar jeung harga anu sarua.

Jaminan ieu dipaparinkeun ku Allah. Bahwa manusa diberi kesempatan anu sami dihadapan Allah, hiji bakal mampu mengatasi masalah. Nomer kaduana bakal dijaga jadi manusa anu kuat iman jeung islam.

Masalahna ka saha Allah maparinkeun! Sanes kanu miskin, benghar, anu pinter, anu bodo bisa jadi, Tuturus jalma alus bisa enya, masalaluna gelap bisa jadi. Jawabanana, sekehendak Allah nyaeta manusa anu dirina anu selalau merhatikeun ti luhur sausap rambut ti handap saimbas dampal moal aya parentah kajaba kalaksanakeun, eweuh larangan kajaba kahindari ku urang.

Jadi lamun urang hayang salamet tong mikiran strategi kumaha salamet, tetapi pikirkeun bisi aya parentah anu teu kalakonan, atawa aya dosa anu kalakukeun. Sabab urusan mengatasi masalahmah Allah ngajamin. Asal bener maneh ngalaksanakeun parentah asal bener maneh tong ngalakukeun pagharaman maka sejuta masalah akan aku selesaikan kitu saur Allah. Salagi aya musuh lebih badag lewih kuat, tong dipikiran kumaha carana nyerang musuh. Tapi perhatikeun ku anjeun ulah aya parentah anu dilakonan, ulah aya larangan anu dilakonan. Urusan musuh moal kungsi ditarajean, dielehkeun ku Allah etamah, urang bakal dimenanagkeun, nah itu jaminan ti Allah.

Allah memperingati ka urang dina surat an-Nur ayat 40

وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ

“Andai Allah tidak memberikan, maka manusa moal memiliki”

Allah teu mere jalan keluar maka manusia moal bisa menemukan jalan keluar sendirina, maka Ibnu Athoilah memberikan nasehat:

فَرِّغْ قَلْبَكَ مِنَ الأَغْيارِ تَمْلأهُ بِالمَعارِفِ والأسْرارِ

Coba belajar berpindah bukan hanya berorientasi terhadap “Kumahanya dahar poe isuk” tong terlalau dipikiran didinya.”Kumahanya anak isuk geus gedena” jangan terlalu ribut disana, itupun harus dipikirkan. Tetapi jangan mengalahkan berfikir intropeksi diri, kahade di diri bisi aya parentah anu teu dilaksanakeun. Hayang boga anak soleh, fasilitas dibikeun, kemampuan dibikeun, tapi anu jadi indung bapana melakukan kesalahan dihadapan Allah, maka moal tercapai harapan jeung cita-citana.

Sehebat apapaun harapan dan tujuan berorientasi tentang masa depan, kalkulasi berfikir hebat untuk sukses menuju dimasa yanag akan datang, boleh dan harus. Tapi apabila poho teu intropeksi, loba parentah anu teu dilaksanakeun, loba larangan anu dilaksanakeun maka jangan berharap harapan itu akan tercapai, walaupun tercapai itu namanya istidraz.

Istidraz itu apa? Semakin loba duit semakin loba kabingung. Semakin tinggi jabatan semakin ripuh kahirupanana. Anu diharepkeun tina jabatan tinggi teh nyaeta senang jeung tenang, ditempo-tempo teh iraha senangna, eta unggal poe riwehwe jeung riweh.

Maka saur Ibnu Athoilah dina riadoh anu ayena sederhana: “Ayo belajar menyeimbangkan”.

Disisi lain urang berikhtiar (berupaya), tapi disisi lain oge urang ulah poho bahwa aya tugas anu temenang ditinggalkeun jeung aya perkara anu dilarang anu waspada bisi kalakonan ku diri. Jika itu terjadi maka hari ini dan masa depannya henteu aya guna, teu aya manfaat. Sabab keselamatan mampu mengendali masalah, dan tetap diri dalam kontek selamat itu adalah jaminan ti Allah. Siapa yang dijamin? Adalah manusia anu terkonsentrasi setiap saat bisi aya dosa anu katincak, atawa bisi aya parentah anu teu dilakonan.

“Kumaha cenah pernah ngalakonan dosa?.” Keun anu eungges mah da moal balik deui, tinggal tobatna. “Da acan ngajaran ngalaksanakeun parentah?.” Der lakukeun ti ayena. “Da abdimah bodo?.” Kajeun teuing, lain urusan bodo jeung pinterna sirah. “Da abdimah lain tuturus jalma alus?” Paduli teuing.

Notulen: Nurul Iman


Cetak   E-mail