riyadloh malem kemis, KH. Abdul Aziz Affandy

Bungah, Susah Bisa Nimbulkeun To'at, Maksiat

Dua hal anu bisa nimbulkeun kana to'at atawa maksiat :

1. Kabungah

2. Kasusah

Lahir toat dimana bungah jeung susah terukur. Lahirna maksiat dimana bungah jeung susah henteu terukur. Proses kabungah jeung kasusah tos ditangtukeun samemeh urang can diayakeun. Atuh penting urang ngarti dina nalika barobah bungah jeung susah lain dina saat anu tepat menurut diri sorangan.

PENJELASAN

Dawuh Allah dina al-Quran surat al-Hadid 22

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

“Sagala perkara anu tumiba ka urang tina musibah, kanalangsaan, kasedih, katugenah keur hirup urang ayeuna di alam dunia. Memeh urang aya, katangtuanana geus di tangtukeun. Pergantian tina bungah ngajadikeun susah atawa sabalikna sanes ngajadikeun sesuatu anu beurat kangge Alloh”.

Sekian waktu bungah, bungah eureun, ganti ku susah. Susah eureun, ganti ku bungah. bungah eureun, ganti ku kariweuh. kariweh eureun, ganti ku kasalsean, terus saperti kitu proses anu terjadi anu dihadapi setiap saat ku urang.

Kamari mah seuri, ayeuna mah ceurik. Kamari mah rugi, ayeuna mah untung. Baheula mah sagala bisa didahar, ayeuna mah sagala jadi panyakit. Baheula mah leumpang jagjag, ayeuna mah kudu make iteuk, proses hirup seperti kitu dugi ka dicabut ruh dina jiwa, parantos ditangtukeun ku Alloh.

Pergantian tina bungah ngajadikeun susah atawa tina susah ngajadikeun bungah sanes ngajadikeun sesuatu anu beurat kangge Alloh. sakumaha pidawuh Alloh dina al-Quran surat al-Imron 3 :

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dina surat al-Hadid ayat 23 :

لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Naon fungsi perubahan anu dihadapi dina kahirupan manusa?

Perubahan anu dimaksud Alloh anu pakait jeung diri sorangan justru supaya manusa dina waktu anu bakal datang teu meunang kanalangsaan, Tegesna lumangsung proses kabungah jeung kabagjaan anu hakeki.

Ari bungah untung tina dagang mah bungah, tapi lain kabungah anu hakeki. Nalangsa ditinggalkeun maot ku kolot kasedih, tapi lain kasedih anu hakeki. kasedih hakeki nandangan siksa, kabungah anu abadi nandangan ganjaran buruhan ti Alloh di akherat.

كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى

“Alloh ngadawuh dina nalika kabungah terus aya, kasenangan terus menggauli diri, ngahiji jeung kesuksesan, maka bakal terjadi proses kahancuran sabab dirina tuluy meunang kanikmatan ” (Q.S.al-‘Alaq:6,7).

Dina katerangan anu sanes

كاد الفقر أن يكون كفرا

“Bahwa dibalik kasedihan anu tuluy-tuluyan datang, dibalik eta aya kakufuran”

Maka dibalik kabungah ngalahirkeun dua hal sapertos dibalik kasusah:

1. Bisa ngalahirkan sisi toat.

2. Bisa ngalahirkan sisi maksiat.

Nalika henteu ka ukur, sagala ogenan ari teu ka ukur mah teu jadi dandanan. Contoh urang butuh kana seuneu (api) , salila seuneu dipake make ukuran, butuh jang masak, ku ukuran samasakeun, tapi nalika seuneu henteu ter ukur, kahuruan bakal tumiba.

Urang butuh cai jang nginum, ku ukuran sakitu. Butuh jang sawah, ukurana sakitu, tapi nalika henteu ter ukur jadi musibah anu badag, jadi banjir dimana-mana.

Syekh Ibnu Athoilah dina nasehatna anjeuna nyaurkeun :

مَاتَجِدُهُ قُلٌوْبُ مِنَ الْهُمُوْمِ وَالْاَحْزَنِ فَلِاَجْلِ مَا مُنِعَتْ مِنْ وُجُوْدِالْعِيَانِ

Kunaon Pangna urang dihadapkeun jeung kasedih satiap saat. Unggal poe henteu eureun, huleng jentul. Unggal poe narawang, ngabsen kanalangsaan. Euweuh peuting kajaba dipake ngalamun ku kasedih. Euweuh beurang kajaba dipake nyawang kana kasedih. Nete semplek nincak semplak, kitu salah kieu lain. Kunaon eta terjadi, saur Ibnu Athoilah sabab manusa poho kana dawuh Alloh dina surat al-Hadid ayat 22-23. Sabab diri manusa kacegah tina musyahadah, tina nyaksi kana naon anu dimaksad ku perubahan anu dilakukeun ku Alloh ka pribadi urang.

Soal anu gampang nalika jalma datang ka dokter anu namina obat pasti aya, dina obat aya ukuran anu pas. Kaluar tina aturan cara pemakaian obat ti dokter, lain sehat anu bakal ditarima, malah justru leuwih tambah gering jeung tambah panyakit. Naon sababna? sabab henteu patuh, henteu faham kana ukuran-ukuran anu di tangtukeun ku dokter. Anu tadina hayang cager, ngadahar obat kuduna opat kali malah dua kali, atuh bakterina teu paeh-paeh, antibiotik sakitu mahalna, teu ngaruh sabab henteu sesuai.

Katentuan, perubahan anu datang ka urang, kadang urang bungah, kadang urang susah, kadang kamari seuri, kadang ayeuna ceurik. Seorang mukmin kudu faham bahwa ieu teh ukuran supaya urang dihadapan Alloh jadi manusa anu salamet tina kanalangsaan anu abadi.

“Alhamdulillah gusti abdi ayeuna teu untung wae, cacak mun abdi untung arek iraha abdi balik kadampal gusti. Justru disaat gering, disaat dahar teu ngeunah, kitu salah kieu lain, hate gampil balik kanu kawasa”.

Diantep teuing meunang kasedih bahaya, geuwat ku Alloh dieureunkeun tina kasedihna, tuluy dibikeun kabungah ka dirina, ieu mangrupakeun terapi ti Alloh. Lamun tea aya kasenangan tiba-tiba heup, eureun. Ulah hayoh wae mikir-mikir kasenangan anu teu aya, tapi geuwat geura eling kanu maha kawasa “Ya Alloh abdi nampi mun diteraskeun kabungah, abdi tangtos bakal janten jalmi anu leuwih cilaka. Ayeuna saatna gusti maparin supaya abdi eling ka dampal gusti ku dirobahna situasi diri”, Tah eta anu dibutuhkeun.

Sabab manusa lamun henteu tajali, henteu marifat, henteu ngayakinkeun bahwa dibalik perubahan aya hakekat kanyaah ti gusti Alloh, pindah cai pindah tampian.

Budak leutik ngome silet dicarekan, ceurik, sabab tetep dirina hayang ngoprek silet. Sabab lamun tuluy eta silet dibikeun, bakal nyilakakeun ka dirina. Budak eta ceurik hese direpehkeun, sabab embung kaleungitan, kusabab resep ngoprek silet. Tapi barobah ku kadewasaan berfikir “alhamdulillah silet dicokot berarti diri salamet sabab can mampu ngagunakeun kana eta silet”.

Urang sadayana kedah husnudzon, sangka alus ka pangeran. Dibalik masalah anu datang silih berganti, ulah kalahkeun tiblak meni jero, ulah nepikakeun tiblak meni poho kana itu sabab leungiteun anu dipikaresep, poho kanu ieu sabab datangna kanyeri anu datang. Teu kudu kitu jalma anu iman, hadapi permasalahan sabab perubahan-perubahan hakekat kanyaah ti Alloh SWT.


Notulen: Arul


Cetak   E-mail