Blog - Riyadoh Miftahul Huda

Ilustrasi

Diri Sing Bisa Mere Nasehat ka Diri

Setiap waktu Alloh nyaksikeun ka urang jalma anu narima kana bener Jeung bisa ngalakukeun bebeneran, oge Alloh nyaksikeun jalma anu nolak bener teu bisa ngalakukeun bebeneran, supaya jadi picontoeun yen duanana kersana Alloh anu disababkeun ti pribadi manusia sorangan. Diantarana manusia anu migawe dosa teu ditobatan jeung manusa anu teu migawena oge geuwat tobat ka Alloh. Kusabab kitu penting pikeun urang waspada ulah nepika ngalaksanakeun kana dosa, lamun pernah gancang tobat ka Alloh.

Penjelasan

Riyadoh ayeuna urang nafakuran, yen urang diwartosan ku Alloh dina Qur’an surat Al-Hirj :

وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي شِيَعِ ٱلۡأَوَّلِينَ١٠

وَمَا يَأۡتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ ١١

كَذَٰلِكَ نَسۡلُكُهُۥ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُجۡرِمِينَ ١٢

لَا يُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَقَدۡ خَلَتۡ سُنَّةُ ٱلۡأَوَّلِينَ ١٣

Saur Alloh, tibaheula.. lain ukur nu kasaksi ku urang ayeuna (disetiap Rosul anu nerjemahkeun bebeneran Alloh, di setiap Kalamulloh sebagai tatacara pelaksanaan hirup jeung kahirupan pikeun salamet dunia jeung akherat : Taurot , Jabur, Injil, Qur’an) selalu aya dua sisi manusia nu berbeda, selalu aya dua kehidupan nu kontraproduktif :

  1. Kelompok nu di kersakeun ku Alloh jadi manusia nu ngagumatikeun kana Kalamulloh. Ti luhur sausap rambut ti handap saibas dampal jadi pelaku sesuai petunjuk ti Alloh. Ngagunakeun pikiran, ngagunakeun perasaan, ngagunakeun seluruh potensi dirina sesuai ittiba ka utusan Alloh.
  2. Berdampingan jeung sikap manusia, selalu Alloh oge ngersakeun manusia nu berbeda. Manusa nu nolak kana bener, nolak kana nuturkeun Utusan Alloh, nampik kana kasauran Alloh, kana kasauran Rosul.

Duanana ebreh seperti nu kasaksi ku urang ayeuna. Kadang ningali jalma (subhanalloh) tukang tadarus Al-qur’an, khotmul qur’an, daek ibadah. Tapi ningali disisi lain jalma teu eureun-euereun tukang maksiat; teu eureun-eureun judi, teu eureun-eureun dosa.

Pada prinsip dasarna.. ebrehna manusa nu berbeda dihareupeun urang nyaeta pikeun ihtisabunnafsi, introspeksi diri. Sabab Alloh ngadauhkeun :

لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ....الاية (البقرة ٢٨٦)

Alus nu dijieun ku manusa, maka manusa nu bakal ngasaan kaalusannana. Kagorengan nu dilakukeun ku manusa, maka manusa sorangan bakal narima kagorengannana.

Alloh moal ngarobah nasib, sikap, prilaku, pikiran, perasaan manusa, sahingga manusa sorangan pernah ngalakukeun perubahan-perubahan dina dirina.

Dengan bahasa lain bahwa jalma nu anteng tukang toat ibadah ka Alloh adalah atsar /efek tina sikap dirina. Teu beda seperti jalma nu sulit narima kana bebeneran eta oge proses akibat tina lakulampah dirina.

Kasimpulannana, nu hade lain menang teu cape, anu alus lain menang payah.

Naon faktor penyebab manusa bisa nolak kana bener? sok beurat pikeun ibadah, sok sulit pikeun taqwa, sok hese pikeun ngalaksanakeun perintah. Alloh ngadauh :

كَذَٰلِكَ نَسۡلُكُهُۥ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُجۡرِمِينَ ١٢

Itulah perjalanan manusa nu mujrim. Naon ari mujrim? Manusa nu ngalakukeun kesalahan

لَا يُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَقَدۡ خَلَتۡ سُنَّةُ ٱلۡأَوَّلِينَ ١٣

Sehingga dirina teu ngarespon, pikirannana teu bisa percaya, tekadna teu bisa yakin, perasanna teu bisa percaya, pikirna bimbang, rasana teu tenang, tekadna rapuh.

Saur Alloh titik nu ngabedakeun jalma hade jeung jalma goreng adalah dosa nu dilakukeun ku dirina. Ari dosa lain perkara nu di cita-cita, ari dosa lain perkara nu diharepkeun, lain sebuah harapan. Jalma tukang zina lain cita-cita hayang jadi tukang zina, jalma nu maksiat lain harepan jadi jalma tukang maksiat. Pada prinsip dasarna boh jalma nu maksiat jeung jalma nu taqwa ngabogaan harepan nu sarua, hayang jadi jalma nu hade. Tapi kunaon ari nu hayang hade tapi kalakuanna teu hade? Sabab diawali tina tisoledat kana dosa jeung kasalahan. Kasalahan lain perkara nu dihaja, kasalahan lain perkara nu dicita-cita. Tapi kasalahan adalah sesuatu nu datang tiba-tiba, kesempatannana tiba-tiba, ajakannana spontanitas.

Tangtu.. manusa anu bakal terperosok, manusa nu bakal tisoledat, manusa nu teu dihaja ngalaksanakeun dosa... kuncina adalah manusa anu manehananna teu pernah introspeksi diri, teu pernah menerima kana nasehat : baik nasehat lisan, nasehat arkan, nasehat tulisan. Da manusa mah “mahallul khoto wannisyan”. Setiap manusa pasti poho, setiap manusa pasti khilaf.

Pohona manusa teu bisa dicang-cang ku pinter, teu bisa dicang-cang ku kabisa, tapi pohona manusa hanya bakal bisa ditalian ku setiap saat secara kontiniu secara rutin dirina nyieun nasehat pikeun dirina sorangan. Nasehat anu asup kana panon, nasehat anu asup kana ceuli, nasehat anu asup kana fikir, nasehat anu tembus kana rasa, nasehat ti luar, nasehat ti jero.

Mana nasehat anu muncul tina sikap pribadi? Istiqomah dina ngalaksanakeun ibadah, itu adalah nasehat; maca Qur’an eta teh nasehat; wiridan, tahajud, dhuha, amal-amal ibadah nawafil adalah bagian nu terintegritas kana disebut pengingat diri/nasehat diri. Pergaulan pilih jeung saha kudu babarengan, mana nu ulah dideukeutan, mana nu kudu dideukeutan. Jalma anu ‘alim, jalma anu hilim, jalma anu waro’, nu tukang ibadah deukeutan ku urang. Jalma ghofilin /nu tukang poho, bikin jarak jeung manehannana; jalma nu tukang maksiat, bikin jarak jeung manehannana.

عَلَيْكُمْ بِمُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ

Sing daek gaul/campur jeung jalma nu saroleh : para Ulama, Hukama, Kubaro. Termasuk nasehat, nampi nasehat-nasehat, pituah-pituah nu datang ti ajengan, pituah nu datang ti tokoh, pituah tina pengalaman, pituah pemikiran.

Jalma nu ngarasa sieun,  jalma anu ngarasa dirina mahallul khoto’ (tempatna salah), mahallunnisyan (tempatna poho), ngarasa sieun dirina tisoledat. Manggih jalan leueur, neangan heula “ieteuk”. Jalma nu ihtiyat manggih poek, neangan hela senter jang cacaang. Jalma nu ihtiyat, manggih hujan nyiapkeun payung. Selalu aya payung dina dirina, selalu aya iteuk melekat dina dirina, selalu aya senter tawa obor dina diri. Nalika poek bakal dicokot aya parantina; nalika leueur? bakal gampang nyokot iteukna; iraha hujan? bakal gampang nyokot payungna.

Nalika hiji poe anu pinuh ku kakhawatiran menang kasulitan, moal ngarasa sulit sabab dina dirina geus aya alat pikeun mengatasina. Reuteum dina dirina peralatan keselamatan, peralatan anu “Safety” pikeun dirina.

Saha anu kitu? Nyaeta jalma nu teu eureun-eureun daek narima nasehat, nampa papatah tausiyah, boh lisan, tulisan, arkan. Nasehat arkan : ningali lakulampah, ngupingkeun taushiyah, migawe amal ibadah. Naon sabana? Sabab sadayana mangrupakeun rangkaian pengingat diri. Sehingga jalma nu hati-hati lebih jauh berpotensi mendapatkan keselamatan. Sabalikna, jalma nu teu hati-hati sangat rentan manehannana menghadapi bahaya. Setiap jalma nu ngarasa dina bahaya kemudian ngalakukeun sikap hati-hati, maka jarang situasi eta ngabahayakeun.

Kusabab kitu, jang urang keur bekel ayeuna jeung kahareup, tingali batur picontoeun. Alloh ngaebrehkeun jalma anu hade jeung jalma anu goreng. Gorengna eta jalma, akibat tina dirina. Alusna eta jalma, akibat tina dirina. Naon pangan jalma jadi goreng? Nolak kana kebenaran. Saur Alloh : “nu kitu teh mujrim/jalma nu migawe dosa”.

Terkait kana dosa, teu aya jalma nu bercita-cita hayang dosa, kecuali dirina malaweung/ tisoledat kana dosa. Supaya ulah tisoledat kana dosa, urang sing jadi manusa anu daek selalu mendapat peringatan, baik peringatan amal ibadah, peringatan nu datang kana panon, anu datang kana ceuli.

Terus kumaha jalma nu geus pernah ngalakukeun kasalahan? Tangtu moal leuwih badag dosa manusa, kecuali leuwih badag panghampura Alloh. Sing saha diantara urang nu rumasa tisoledat kana dosa, teu aya deui nu leuwih badag kecuali panghampura Alloh. Jalma nu tobat bener-bener ka Alloh, bakal dihampura ku Alloh, ditarima tobatna ku Alloh.

Mudah-mudahan dauhan Alloh dina surat Al-hijr ieu sing jadi perhatian pikeun urang setiap saat, bahwa urang sing jadi ahli nu narima nasehat, sing jadi nu ngalakukeun kana nasehat, nasehat anu  ngingetkeun urang supaya ulah tisoledat kana maksiat.

© Pesantren Miftahul Huda 2015. All Rights Reserved.
Manonjaya - Kab. Tasikmalaya