Blog - Riyadoh Miftahul Huda

Riadhoh Malem Kamis KH. Abdul Aziz Affandy

Alloh marentah ka urang supaya ngalaksanakeun parentah Alloh, sabab Alloh anu marentah dina waktu sajero hirup di dunya. Alloh ngancam ka urang, lamun anu dipigawe lain pedah Alloh anu marentah, lawang langit moal kabuka, surga moal kaasupan. Kalolobaan urang teu ngalaksanakeun parentah teh ku pedah urang mangeran deui kasalian Alloh leuwih ngagugu ka salian Alloh leuwih ngamulyakeun ka salian Alloh.

© Pesantren Miftahul Huda 2015. All Rights Reserved.
Manonjaya - Kab. Tasikmalaya