Blog - Riyadoh Miftahul Huda

KH. Abdul Aziz Affandy

Urang salaku manusa butuh kana pitulung Alloh, oge Alloh eta Dzat anu sok nulungan. Kajaba pikeun jalma anu boga kalakuan nuturkeun jalma-jalma anu dholim, pikeun jalma nu kitu moal aya pitulung Alloh.

Salasahiji tanda jalma dholim nyaeta jalma nu teu narima kana paparin Alloh pikeun dirina, sahingga ninggalkeun laku lampahna tina parentah Alloh.

Tags: ,
© Pesantren Miftahul Huda 2015. All Rights Reserved.
Manonjaya - Kab. Tasikmalaya