Blog - Riyadoh Miftahul Huda

KH. Jaja Abdul Jabbar

Teu aya deui parentah dina Qur’an anu pangseueur-seueurna kajaba parentah kudu eling ka Alloh (Dzikrulloh). Ieu nandakeun yen eling (dzikir) mangrupikeun hal anu paling penting anu kudu diusahakeun, anu kudu dipertahankeun salawasna.

Malahan sakabeh ibadah anu mangrupakeun pamolah saperti sholat, atanapi nu mangrupakeun baca’an eta sadayana pikeun eling ka Alloh. Jalma anu bisa miboga sikap eling jeung dzikir maka bakal jadi jalma nu bagja, jalma anu henteu bisa ngalakukeun eling karena hatena katungkul ku alam dunia, maka eta jalma bakal jadi jalma rugi.

Jalma nu hatena tetep eling bakal dibere kahirupan anu tentrem, tenang. Jalma nu eling ka Alloh hatena bakal dibersihkeun tina kokotor-kokotor hate nu disebut rodzailul qulub. Jalma nu eling ka Alloh bakal meunang pangasih ti Gusti Alloh, jalma nu eling ka Alloh nu sibuk hatena eling ka Alloh bakal dipaparin perkara nu leuwih unggul tibatan nu dibikeun ka jalma nu menta (ngadu’a) ka Alloh.

Tags: ,
© Pesantren Miftahul Huda 2015. All Rights Reserved.
Manonjaya - Kab. Tasikmalaya