Blog - Riyadoh Miftahul Huda

KH. Abdul Aziz Affandy

Jenis pola ibadah eta aya nu dhohir, aya nu batin.

Ibadah dhohir nyaeta nalika kondisi kaayaan normal, sedengkeun ibadah batin nyaeta nalika situasi jeung kondisi henteu normal.

Anu kapendak (terjadi) eta (mangrupakeun) tugas tina bukti takdir anu karandapan. Teu sadaya mu’min bisa ngarti tapi sebagian nu saeutik bisa ngarti.

Anu ngarti maka kaayaan bakal dibalikkeun kana kondisi normal, sabalikna anu teu ngarti bakal nyanghareupan kondisi anu leuwih prihatin.

Tags: ,
KH. Abdul Aziz Affandy

Aya dua jalan pikeun setiap mu’min bisa manggihkeun (apal jeung ngarti) kana sifat Alloh :

1. Ku pikiran, nyaeta mu’min ngarti yen Alloh kasifatan ku sifat kapangeranan. Akal pemikiran bisa manggihkeunnana ku jalan ngaji.

2. Ku perasaan, nyaeta mu’min bisa manggihkeunna (ngarasakeunna) ku jalan amal soleh.

Tags: ,
© Pesantren Miftahul Huda 2015. All Rights Reserved.
Manonjaya - Kab. Tasikmalaya