Blog - Riyadoh Miftahul Huda

Ilustrasi

Setiap waktu Alloh nyaksikeun ka urang jalma anu narima kana bener Jeung bisa ngalakukeun bebeneran, oge Alloh nyaksikeun jalma anu nolak bener teu bisa ngalakukeun bebeneran, supaya jadi picontoeun yen duanana kersana Alloh anu disababkeun ti pribadi manusia sorangan. Diantarana manusia anu migawe dosa teu ditobatan jeung manusa anu teu migawena oge geuwat tobat ka Alloh. Kusabab kitu penting pikeun urang waspada ulah nepika ngalaksanakeun kana dosa, lamun pernah gancang tobat ka Alloh.

Tags:
Ilustrasi

Gambaran tentang surga tersebar dalam sejumlah ayat dan hadis. Teks ayat dan hadisnya jelas. Jadi, tak ada satu keteranganpun yang meragukan keberadaannya. Semuanya menjelaskan kondisi yang tidak ada bandingannya dengan sesuatupun yang ada di dunia ini.

Tags: