Blog - Riyadoh Miftahul Huda

Ilustrasi

Setiap waktu Alloh nyaksikeun ka urang jalma anu narima kana bener Jeung bisa ngalakukeun bebeneran, oge Alloh nyaksikeun jalma anu nolak bener teu bisa ngalakukeun bebeneran, supaya jadi picontoeun yen duanana kersana Alloh anu disababkeun ti pribadi manusia sorangan. Diantarana manusia anu migawe dosa teu ditobatan jeung manusa anu teu migawena oge geuwat tobat ka Alloh. Kusabab kitu penting pikeun urang waspada ulah nepika ngalaksanakeun kana dosa, lamun pernah gancang tobat ka Alloh.

Tags:
© Pesantren Miftahul Huda 2015. All Rights Reserved.
Manonjaya - Kab. Tasikmalaya